ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα "Εισαγωγή στον Γραμματισμό" & "Πολυτροπικά Κείμενα"

Τα μαθήματα "Εισαγωγή στον Γραμματισμό" & "Πολυτροπικά Κείμενα: Ανάλυση, Κατανόηση και Παραγωγή" θα ξεκινήσουν την Τρίτη 1 Μαρτίου και Τετάρτη 2 Μαρτίου αντίστοιχα.

Ο διδάσκων
Φίλιππος Τεντολούρης