ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ" ΚΑΙ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ"

Τα μαθήματα «Η εκπαιδευτική διαχείριση της προκλητικής συμπεριφοράς των παιδιών  με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και «Ο ρόλος των γονέων στη μάθηση των παιδιών» θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 4 Μαρτίου.

Η διδάσκουσα