Ενημέρωση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Ενημέρωση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:15,  στην Αίθουσα Α (κτίριο Δελμούζου), θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ.έτους 2021-2022 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Αφορά τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο και πάνω.