Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης: Εγγραφή στο e-class του μαθήματος 8ου εξαμήνου

Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α. (8ο εξάμηνο)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προθεσμία εγγραφής στο e-class του μαθήματος έως 3 Μαρτίου 2022

(Δεν θα δοθεί καμιά παράταση στην εγγραφή των φοιτητών/τριών στο e-class)

Οι φοιτήτριες/τές 8ου εξαμήνου και άνω, που θα παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο 2021-2022 το μάθημα «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης» θα πρέπει να εγγραφούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο e-Class του μαθήματος έως τις 3 Μαρτίου 2022.

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή των φοιτητριών/τών στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση & Σεμινάριο Π.Α.» (8ο εξάμηνο) είναι υποχρεωτικό να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία οι παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

  • 15 υποχρεωτικά μαθήματα από 18 προσφερόμενα 1ου και 2ου έτους σπουδών. Μεταξύ των 15 υποχρεωτικών μαθημάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνεται το υποχρεωτικό μάθημα «Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας – Πρακτική Άσκηση» (3ο εξάμηνο).
  • Το Υποχρεωτικού Σεμινάριο με τίτλο: «Σεμινάριο Προετοιμασίας Πρακτικής Άσκησης» (7ο εξάμηνο).

 

Οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να δηλώσουν τις ομάδες τους στο λήμμα «Ομάδες Χρηστών» του e-Class του μαθήματος, όπως έγινε στο χειμερινό εξάμηνο, για να μπορέσουν να προγραμματιστούν οι τοποθετήσεις των φοιτητριών/τών στα νηπιαγωγεία.

Σε οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω e-mail όσον αφορά στην Π.Α., να γράφετε τον αριθμό της νέας ομάδας και τα ονοματεπώνυμα και των δύο μελών της. Η αλληλογραφία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (username@uth.gr).

 

Εκ μέρους του Γραφείου Π.Α.