Μάθημα «Στατιστική και εκπαιδευτικές εφαρμογές»

Το εργαστηριακό μάθημα «Στατιστική και εκπαιδευτικές εφαρμογές», που παρέχει βάσεις για την ανάλυση δεδομένων στο πλαίσιο έρευνας, βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην παρουσία και συμμετοχή των φοιτητών/ητριών (λαμβάνονται παρουσίες).

Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν επιλέξει (θα επιλέξουν) να παρακολουθήσουν το μάθημα:
(α) να δουν τις πληροφορίες για το μάθημα στο σάιτ του Τμήματος (http://www.ece.uth.gr/main/el/content/149-statistiki-kai-ekpaideytikes-efarmoges)
(β) να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_188/).

Ο διδάσκων