ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το μάθημα ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ της Τρίτης 15.3.2022 δεν θα πραγματοποιηθεί.
Θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές και
τις φοιτήτριες.

Η διδάσκουσα