ΕΠΕΙΓΟΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σας ενημέρωνουμε ότι υπάρχουν δηλώσεις στον φάκελο ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά. Παρακαλούμε τους φοιτητές/τριες να τις υποβάλλουν, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σαν να μην έχει γίνει δήλωση μαθημάτων.