ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΙΔΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ"

Tο μάθημα «Παιδική Ηλικία και Αντικείμενα» δεν θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022 λόγω της εθνικής αργίας.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγαμτοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 9:00 -12:00 στο αμφιθέατρο «Κορδάτος».