Ανακοίνωση για τα μαθήματα "Προφορική ιστορία στην εκπαίδευση" και "Ζητήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας"

Για τα μαθήματα "Προφορική ιστορία στην εκπαίδευση" και "Ζητήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας"

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των μαθημάτων "Προφορική ιστορία στην εκπαίδευση" και "Ζητήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας" παρακαλώ να ενημερωθούν μέσω της αντίστοιχης ανακοίνωσης στο eclass για την αναπλήρωση.

Η διδάσκουσα,
Μαρίνα Μπάντιου