ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ"

"Το μάθημα "Αναπτυξιακή Ψυχολογία" δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/04/22. Θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές".

Η διδάσκουσα