ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ"

Οι αναπληρώσεις του μαθήματος "Αναπτυξιακή Ψυχολογία" θα πραγματοποιηθούν τις εξής ημέρες:

- Σάββατο 14/05 (12.00-15.00) αίθουσα ΣΑΚΕ

- Σάββατο 21/05 (12.00-15.00) αίθουσα ΣΑΚΕ

- Δευτέρα 06/06 (15.00-18.00) αίθουσα Α

Η διδάσκουσα