Ανακοίνωση για την εμβόλιμη εξεταστική του μαθήματος "Ιστορικοί Τόποι και Περιβάλλον"

Ανακοίνωση για την εμβόλιμη εξεταστική του μαθήματος "Ιστορικοί Τόποι και Περιβάλλον"

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι/ες πρόκειται να συμμετάσχουν στην εμβόλιμη εξεταστική του Ιουνίου και δεν έχουν εκπονήσει την υποχρεωτική εργασία του μαθήματος "Ιστορικοί Τόποι και Περιβάλλον", παρακαλώ να ανεβάσουν τις εργασίες τους στο αντίστοιχο πεδίο του eclass έως και την ημέρα της εξέτασης.

Η διδάσκουσα,
Μαρίνα Μπάντιου