ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

H εξέταση για την Γερμανική γλώσσα θα πραγματοποηθε για το μαθημα:

"Γερμανικά ΙΙ"
Τετάρτη 8 Ιουνίου
στην Αίθουσα Θ' (κτίριο Δελμούζου)
ώρα 09.00-12.00

Το μάθημα Γερμανικά ΙV εξετάζεται με υποβολή εργασιών.

Για κάθε διευκρίνιση μπορούν  οι φοιτητές/ -τριες να επικοινωνούν με τη διδάσκουσα στην ηλ. Δ/νση : evpap [at] uth [dot] gr