ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

 

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), μετά από απόφαση της Συγκλήτου Π.Θ., προκηρύσσει την απονομή

Α) Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας και

Β) Βραβείου Έρευνας – Διακεκριμένου Ερευνητή

 

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις και στους κάτωθι συνδέσμους

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ