Ημερομηνίες εξετάσεων Αγγλικών και Θεματικού πεδίου_Διευκρινίσεις για τον τρόπο εξέτασης

Θα θελαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους ότι οι εξετάσεις των Αγγλικών θα διεξαχθούν στις 09/09/2022, ημέρα Παρασκευή και η εξέταση στο θεματικό πεδίο στις 16/09/2022, ημέρα Παρασκευή. Η ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων θα είναι είτε μεσημέρι είτε απόγευμα και θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους εγκαίρως με νέα ανακοίνωση στον ιστότοπο του ΠΜΣ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όσοι υποψήφιοι περάσουν τις εξετάσεις των Αγγλικών θα προχωρήσουν και στην εξέταση του  θεματικού πεδίου.

Θα αναρτηθεί η νέα επικαιροποιημένη λίστα για την εξέταση στο θεματικό πεδίο και με τους επιτυχόντες των Αγγλικών λίγες μέρες μετά την εξέταση των Αγγλικών.

Στη συνέχεια, όσοι υποψήφιοι επιτύχουν στην εξέταση στο θεματικό πεδίο, βαθμολογηθούν δηλ. τουλάχιστον με 5, θα προχωρήσουν και στην περαιτέρω διαδικασία εισαγωγής (συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου).

Στην εξέταση των Αγγλικών, οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαβάσουν ένα επιστημονικό άρθρο  στην αγγλική γλώσσα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Στην εξέταση του θεματικού πεδίου, οι υποψήφιοι θα απαντήσουν σε 2 θέματα ανάπτυξης που θα σχετίζονται με την προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τον ιστότοπο του ΠΜΣ για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Καλή επιτυχία!