Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος Ι - Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει τελικά στην Αίθουσα Μ. Δείτε στο e-class του μαθήματος τι πρέπει να έχετε μαζί σας.