Διδακτικές πρακτικές γλώσσας και γραμματισμού στην εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΛ0670
Είδος Μαθήματος: 
ΙΕ Εργαστηριακό
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
5

 

Περιγραφή του μαθήματος

  Οι φοιτητές/τριες καλούνται στο πλαίσιο του μαθήματος να οργανώσουν διδακτικές πρακτικές γλώσσας & γραμματισμού μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: (α) κατανόηση των κύριων εννοιών και προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται στις επίσημες γλωσσοδιδακτικές προδιαγραφές της Προσχολικής Εκπαίδευσης, (β) παρακολούθηση γλωσσικών δραστηριοτήτων: περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των διδακτικών πρακτικών του/της εκπαιδευτικού της τάξης, (γ) υλοποίηση γλωσσικών δραστηριοτήτων: σχεδιασμός και εφαρμογή δραστηριοτήτων βάσει ρητών επιστημολογικών επιλογών (π.χ. ποιοι στόχοι θα τεθούν, ποια γλωσσοδιδακτική προσέγγιση θα χρησιμοποιηθεί, από πού θα αντληθεί το υλικό των δραστηριοτήτων και πώς αιτιολογείται η καταλληλότητά του) και (δ) αναστοχασμός για την αποτελεσματικότητά τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μάθημα δεν αποτελεί μέρος της πρακτικής άσκησης καθώς έμφαση δίνεται στην εννοιολογική θεμελίωση και στον λεπτομερή σχεδιασμό των γλωσσικών δραστηριοτήτων και όχι στην υλοποίηση τους. Επομένως, για τη συμμετοχή στο μάθημα συστήνεται στους/στις φοιτητές/τριες να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα «Γλώσσα & Γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση».

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

· να έχουν κατανοήσει πώς γλωσσικές δραστηριότητες της προσχολικής εκπαίδευσης βασίζονται σε επίπεδα της γλώσσας, αντιλήψεις του γραμματισμού και προσεγγίσεις της γλώσσας

· να μπορούν να σχεδιάζουν και να αξιολογούν γλωσσικές δραστηριότητες για τάξεις της προσχολικής εκπαίδευσης

· να χρησιμοποιούν και σχεδιάζουν έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τις παραπάνω δραστηριότητες συσχετίζοντας το με επιδιωκόμενους στόχους και δραστηριότητες που προτείνονται στα Προγράμματα Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση

2 ομαδικές εργασίες: (1) παρουσίαση σεναρίου γλωσσικών δραστηριοτήτων από τη βιβλιογραφία και κριτική του αποτίμηση (50%-5 μονάδες του τελικού βαθμού), (2) σχεδιασμός γλωσσικών δραστηριοτήτων (50%-5 μονάδες του τελικού βαθμού). Παράδοση των τελικών κειμένων των εργασιών στην εξεταστική περίοδο. 

Διδακτική μεθοδολογία

 Σύγχρονη διά ζώσης μάθηση και μάθηση σε κοινότητα: Εβδομαδιαίο εργαστηριακό μάθημα στο οποίο οι φοιτητές/τριες σε ομάδες εργάζονται σε διαστάσεις των διδακτικών πρακτικών.

 

Δικτυακή θέση μαθήματος:  eClass Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | Διδακτικές Πρακτικές Γλώσσας & Γ... (uth.gr)

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
didaktikes_praktikes_glossas_grammatismoy_stin_prosholiki_ekpaideysi_analytikes_plirofories.docx28.78 KB