Συνεντεύξεις_Επείγουσα ανακοίνωση

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν από συνέντευξη να συνδέονται τουλάχιστον 15 λεπτά  νωρίτερα από την έναρξη της ομάδας στην οποία ανήκουν για συνέντευξη.

Για τεχνικά ζητήματα παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον κ. Γ. Κυριαζή στο τηλέφωνο 2421074727 και στο email : iokyriaz [at] uth [dot] gr