Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων "Προφορική Ιστορία στην Εκπαίδευση" & "Ιστορικοί Τόποι και Περιβάλλον'

H έναρξη των διαλέξεων των μαθημάτων "Προφορική Ιστορία στην Εκπαίδευση" και "Ιστορικοί Τόποι και Περιβάλλον" θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχα στις 3 και 4 Οκτωβρίου, λόγω απουσίας της διδάσκουσας σε συνέδριο.

Η αναπλήρωση θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Η διδάσκουσα,
Μαρίνα Μπάντιου