Ενημέρωση σχετικά με την Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων των Εισαγωγικών Εξετάσεων στο ΠΜΣ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ότι, επειδή οι πίνακες των αποτελεσμάτων θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, τα τελικά αποτελέσματα πρόκειται να ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.