Δελτίο Τύπου_Συνεδρίου SMOOTH

Εκπαιδευτικά κοινά και ενεργή κοινωνική ένταξη

Συνέδριο 26-28 Μαΐου, Βόλος, Ελλάδα

Το χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ ερευνητικό πρόγραµµα SMOOTH (Horizon2020) οργανώνει διεθνές συνέδριο, µε σκοπό να φέρει κοντά ερευνητές/ήτριες, φοιτητές/ήτριες, ακαδηµαϊκούς, εκπαιδευτικούς, οργανώσεις κοινωνικής δράσης, ακτιβιστές/ίστριες, δηµοσιογράφους και φορείς χάραξης πολιτικής για την εκπαίδευση, ώστε να συζητήσει τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που έχει µια προσανατολισµένη στα κοινά εκπαίδευση, να αντιστρέψει τις ανισότητες, να παρουσιάσει καλές πρακτικές και να ενηµερώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.

Στο συνέδριο θα συζητηθεί η επίδραση των κοινών στην αναµόρφωση της εκπαίδευσης και την κοινωνική αλλαγή γενικότερα, σε µια βάση ισότητας, αλληλεπίδρασης, συµµετοχής, φροντίδας και ελευθερίας. Επίσης, θα ασχοληθούµε µε την ενεργό κοινωνική ένταξη σύµφωνα µε τα «εκπαιδευτικά κοινά», µέσω ποικίλων µεθοδολογιών όπως η παιδαγωγική καταγραφή, η παιδαγωγική της (ενεργητικής) ακρόασης, η εθνογραφία, η ανάλυση του λόγου κ.λπ. Τα «εκπαιδευτικά κοινά» αφορούν µαθησιακές κοινότητες όπου οι αποφάσεις σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία λαµβάνονται συλλογικά από κοινού µε ισότιµη συµµετοχή των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των κηδεµόνων (όταν πρόκειται για ανηλίκους). Η ίδια η πρακτική της εκπαίδευσης και της µάθησης γίνεται «κοινό αγαθό ή πόρος» ο οποίος διαµορφώνεται και διαχειρίζεται συλλογικά, από τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, µε όρους ισότητας, ελευθερίας και συµµετοχής. Επιπροσθέτως, οι προτάσεις σχετικά µε τη βελτίωση και τον εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελούν βασικό κοµµάτι του συνεδρίου. Ακόµα, εξίσου σηµαντική είναι η συζήτηση για την ανάπτυξη εργαλείων αναγνώρισης αλλά και διάφορων πρακτικών ή «γλωσσών» αξιολόγησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων των κοινών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ https://smooth-ecs.eu/

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
smooth_deltio_typou.pdf151.44 KB