ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ:ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ" ΚΑΙ "ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ"

Τα μαθήματα του Ζ. Σέγκλια "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ:ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ" και "ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ" δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 11/10 /2022, λόγω ασθένειας.

Ο διδάσκων