Αναβολή και αναπλήρωση του μαθήματος "Θεωρία και ιστορία του φύλου και της σεξουαλικότητας"

Το μάθημα επιλογής με τίτλο «Θεωρία και ιστορία του φύλου και της σεξουαλικότητας», δε θα πραγματοποιηθεί στις 7/10, λόγω συμμετοχής σε επιστημονικό συνέδριο.

Θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 14/10 με σύμπτυξη μαθημάτων και ώρες διδασκαλίας: 17:00-21:00

Η διδάσκουσα