Ανακοίνωση για μάθημα 14/10- Παπαδημητρίου 'Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία & Μάθηση'

Το μάθημα την Παρασκευή 14/10 θα γίνει εκτάκτως 15:00-18:00 στην αίθουσα Γ αντί για 18:00-21:00.

Ο διδάσκων