ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:AΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟY - ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Η παρακάτω ανακοίνωση δεν ισχύει πλέον, γιατί έγινε σχετική ρύθμιση από την τεχνική υποστήριξη στο πρόγραμμα της ηλεκτρονικής γραμματείας.

"Ειδικά για φέτος, οι φοιτητές/τριες του 3ου εξαμήνου οι οποίοι οφείλουν τρία μαθήματα από το 1ο εξάμηνο, θα δηλώνουν τα δύο ηλεκτρονικά και θα στέλνουν το τρίτο, αν υπάρχει, στη Γραμματεία με mail (στο akarakatsani [at] uth [dot] gr) για να δηλωθεί μετά το πέρας των ηλεκτρονικών δηλώσεων από την κυρία Καρακατσάνη.

Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν ένα παραπάνω μάθημα σε αυτό το εξάμηνο (το ΓΡΑΠΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΙ) λόγω άδειας της κυρίας Κονταξή στο εαρινό, στο οποίο θα πάρουν ένα μάθημα λιγότερο."

Οπότε, δηλώνετε ηλεκτρονικά τα 3 οφειλόμενα από το 1ο εξάμηνο αν υπάχουν.