Μάθημα "Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας": Δήλωση ομάδων και εργασιών

Η αξιολόγησή σας στο μάθημα προϋποθέτει την ανάληψη και εκπόνηση εργασιών σε ομάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη εργασίας είναι η επιλογή και δήλωση θέματος / ομάδας που θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 09/11/2022 με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο tseliou@uth.grΚαμία δυνατότητα ανάληψης εργασίας δεν θα δοθεί μετά την ημερομηνία αυτή. 

 

Παρακαλείστε όσοι/ες έχετε δηλώσει το μάθημα να μελετήσετε προσεκτικά τη σχετική ανακοίνωση καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναρτημένες στο e-classτου μαθήματος.

 

Η διδάσκουσα