Αναπλήρωση μαθήματος 28/10/22 'Παιδιά με ειδικές ανάγκες-Διδασκαλία & Μάθηση'

Το μάθημα που θα χαθεί λόγω 28ης Οκτωβρίου θα γίνει 15:00-18:00 στην αίθουσα Γ στις 4/11/22.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει κανονικά το μάθημα 18:00-21:00 στην αίθουσα ΣΑΚΕ.

Ο διδάσκων 
Βασίλης Παπαδημητρίου