ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 'ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ"

Στο πλαίσιο του μαθήματος ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να παίρνουν τα κλειδιά από τον φύλακα, να δανείζονται τα όργανα για χρήση αποκλειστικά στους χώρους του Τμήματος και να τα επιστρέφουν την ίδια μέρα στην αίθουσα.
Θα συμπληρώνουν σε ένα χαρτί το όνομά τους και τα όργανα που δανείζονται.
Το παραπάνω ισχύει και για τα Σαββατοκύριακα, κατά τις ώρες που είναι παρών ο φύλακας. 
Ο διδάσκων