Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: για το μάθημα στις 8/12

Αυτή την Πέμπτη 8/12/2022 το μάθημά μας θα είναι υπαίθριο και δεν θα διεξαχθεί στην τάξη αλλά στο πάρκο δίπλα στο Πανεπιστήμιο. Το ραντεβού μας είναι στις 9.15 π.μ. στο ισόγειο μέσα στο Πανεπιστήμιο από όπου θα ξεκινήσουμε όλοι/ες μαζί για το πάρκο.

Η διδάσκουσα