ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΣ/ΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Το μάθημα Λογοτεχνια: διαφορετικές προσεγγίσεις/αναγνώσεις θα εξεταστεί κατά την εξεταστική του Ιανουαρίου 2023 δια ζώσης, με κλειστά βιβλία. Η ύλη του μαθήματος είναι η ίδια με την περίοδο του Ιουνίου 2022 και θα τη βρείτε στο eclass.