ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, 7/2/23

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 7/2/23.

Θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση για την αντικατάσταση τους.

Κατερίνα Μιχαλοπούλου

Πρόεδρος ΠΤΠΕ