Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον: Ερευνητικά Θέματα - εγγραφή στο e-class

Οι φοιτητές-τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα "Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον: Ερευνητικά Θέματα" στο εαρινό εξάμηνο 2022-23 καλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-class του μαθήματος ώστε να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν το μάθημα (εργασία, άρθρα κλπ.) Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα θα αναρτώνται στο eclass. Ο σχετικός σύνδεσμος είναι ο παρακάτω:

https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_274/

Ο διδάσκων, Γ. Αμπατζίδης