Εγγραφή στο Μάθημα «Κοινωνική Παιδαγωγική..."

Εγγραφή στο Μάθημα «Κοινωνική Παιδαγωγική...»  

Οι φοιτήτριες/φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα: "Κοινωνική Παιδαγωγική..." πρέπει να εγγραφούν από σήμερα 07.03.2023 και στο eclass

 Β.Π>