ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ" ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/3/2023

Τρίτη 14/3: το μάθημα ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ αναβάλλεται λόγω καλλιτεχνικών υποχρεώσεων. 

Θα αναπληρωθεί έπειτα από συνεννόηση μέσα στην τάξη.

  O διδάσκοντας