Αποτελέσματα Υποψηφίων ΠΤΠΕ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αποτελέσματα Υποψηφίων ΠΤΠΕ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες,

Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με αριθμό γενικού μητρώου)  για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης. Με την παρούσα ανάρτηση των αποτελεσμάτων ξεκινάει το διάστημα ενστάσεων, το οποίο έχει χρονική διάρκεια 5 εργάσιμες ημέρες.
Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στην παρακάτω λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr και η αποστολή των δικαιολογητικών (Βήμα 2) στο email praktiki [dot] ece [at] uth [dot] gr ξεκινά μετά το πέρας των 5 εργάσιμων ημερών για ενστάσεις, από 24 Μαρτίου έως 17 Απριλίου 2023, ανεξαρτήτως το διάστημα διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης.
Αντίστοιχα, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα Βήμα 4) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα, ορίζεται ανάλογα το διάστημα διεξαγωγής της Πρακτικής ως εξής:

1)      Διάστημα (τέλη) Μαΐου-Ιούνιος-Ιούλιος: 24 Μαρτίου έως 17 Απριλίου            
2)      Διάστημα Ιούλιος-Αύγουστος (ή Ιούλιος- Σεπτέμβρης αν φορέας κλειστός τον Αύγουστο): 24 Μαρτίου έως 19 Μαΐου  
3)      Διάστημα Αύγουστος- Σεπτέμβρης-Οκτώβρης: 24 Μαρτίου έως 2 Ιουνίου

Μετά την συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές σε δεύτερο χρόνο ανάλογα το διάστημα που έχουν επιλέξει, θα λαμβάνουν στο email τους την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες. Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία, όπως παρουσιάστηκε στην ενημέρωση στο Τμήμα

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
praktiko_epitropis_axiologisis_ptpe_2023-2.docx65.05 KB