Β” Κύκλος – Νέα Περίοδος Εκδ. Ενδιαφέροντος, Αμειβόμενης Πρακτική (ΠΤΠΕ) ακαδ. έτος 2023-2024

Αγαπητοί/ες Φοιτητές/τριες,
Σας ενημερώνουμε ότι με Απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος υπ’αριθμ. 45ης/12-06-2024 εγκρίθηκε η διενέργεια Β’ κύκλου αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ΠΤΠΕ για το ακδ.έτος 2023-2024.
Το νέο χρονικό διάστημα για την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται από Παρασκευή 14/6/2024 ώρα 09:00 πμ  (Έναρξη) ως Παρασκευή 21/06/2024 ώρα 14:00 μμ (Λήξη).
Καμία Αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Μετά το πέρας της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος.
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν με δική τους ευθύνη να παρακολουθούν α) τις ανακοινώσεις για το Τμήμα τους στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία των διαδικασιών για την Πρακτική Άσκηση, καθώς και β) να ελέγχουν συστηματικά το πανεπιστημιακό email τους, για περαιτέρω οδηγίες.
Τα αρχεία pdf που ακολουθούν, είναι χρήσιμο να τα συμβουλευτείτε καθώς έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, προϋποθέσεις και οδηγίες, όπως σας παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://pa.uth.gr/)