Η Έρευνα και η Μάθηση στο Εικαστικό Εργαστήριο

Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΤ0102
Είδος Μαθήματος: 
ΤΕ Εργαστηριακό
Μονάδες ECTS: 
5
Εξάμηνο: 
6
Διδάσκων: 
Λέτσιου Μαρία

Το εργαστηριακό μάθημα επικεντρώνεται στη δημιουργική έκφραση (Studio art class) και έχει ως κύριο στόχο τη βιωματική εξερεύνηση στον τομέα των εικαστικών τεχνών. Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη των φοιτητριών/τών σε ικανότητες κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και επίλυσης δημιουργικών προβλημάτων μέσα από την προσωπική τους εικαστική έρευνα. Επιπλέον, επιδιώκεται η ενίσχυση των καλλιτεχνικών τους δεξιοτήτων στο χειρισμό υλικών και καλλιτεχνικών διαδικασιών. Οι φοιτήτριες/τές εισάγονται στην εικαστική έρευνα και συμμετέχουν σε εικαστικά έργα και ομαδικά καλλιτεχνικά πρότζεκτ, εμπλέκοντας τον εαυτό τους σε ποικίλες καλλιτεχνικές και ερευνητικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι εικαστικές τέχνες αντιμετωπίζονται ως μέσο δημιουργικής έρευνας, όπου οι μαθητευόμενοι καλλιεργούν το δικό τους μονοπάτι μάθησης μέσω της ενοποίησης των διαφορετικών πεδίων γνώσεων και της διεπιστημονικής διασύνδεσης τους. Το μάθημα συμβάλλει στην ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσεων των μελλοντικών εκπαιδευτικών για την οργάνωση εικαστικών διδακτικών σχεδίων στο νηπιαγωγείο, με έμφαση στη διερευνητική μάθηση και τη διαθεματικότητα. Τα έργα που δημιουργούν οι φοιτητές/τριες, ως μέρος της ερευνητικής διαδικασίας, εξερευνούν αυτοβιογραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ιδέες, αναδεικνύοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι παράγουν και μεταδίδουν νοήματα στη σύγχρονη κοινωνία μέσω του οπτικού και υλικού πολιτισμού. Οι φοιτητές/τριες αξιοποιούν τις δημιουργικές πρακτικές των σύγχρονων καλλιτεχνών, χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά και εργαλεία, όπως κεραμική, ζωγραφική, ψηφιακά μέσα, κατασκευές, κολλάζ, πηλό, γύψο, ξύλο, σαπούνι κ.λπ., και διαφορετικές διαδικασίες, όπως εκτυπώσεις, πηλοπλαστική, λάξευση, χύτευση, δημιουργία καλουπιών, assemblage, κατασκευή κοστουμιών, εικαστικές κοινωνικές παρεμβάσεις, αξιοποίηση του χώρου και του σώματος, καθώς και το βίντεο. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, επεξεργάζονται δημιουργικά οικείες εικόνες και ασκούν κοινωνική κριτική σε διάφορα επίκαιρα και κρίσιμα θέματα.