Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2016 - 2017

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 19-9-2016

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Παρασκευή 22-12-2016

Διάρκεια διδακτικών εβδομάδων χειμερινού εξαμήνου: δεκαπέντε (14)

Περίοδος εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου: από Δευτέρα 23-1-2017 έως και Παρασκευή 10-2-2017. Διάρκεια εξετάσεων: τρεις (3) εβδομάδες.

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 13-2-2017

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 2-6-2017

Διάρκεια διδακτικών εβδομάδων εαρινού εξαμήνου: δεκατέσσερις (14)

Περίοδος εξετάσεων εαρινού εξαμήνου: από Δευτέρα 6-6-2017 έως και Παρασκευή 23-6-2017. Διάρκεια εξετάσεων: τρεις (3) εβδομάδες.

Περίοδος συμπληρωματικών εξετάσεων και για τα δύο εξάμηνα: Σεπτέμβριος 2017, από Δευτέρα 4/9/2017 έως Παρασκευή 22/9/2017. Διάρκεια εξετάσεων: τρεις (3) εβδομάδες.

Eπίσημες αργίες

  • 28 Oκτωβρίου (Eθνική γιορτή)
  • 17 Nοεμβρίου (Eπέτειος Πολυτεχνίου)
  • 6 Δεκεμβρίου (Aγίου Nικολάου)
  • 24 Δεκεμβρίου-7 Iανουαρίου (Διακοπές Xριστουγέννων)
  • 30 Iανουαρίου (Tριών Iεραρχών)
  • 27 Φερβρουαρίου (Kαθαρή Δευτέρα)
  • 25 Mαρτίου (Eθνική γιορτή)
  • 10 Απριλίου- 22 Απριλίου (Διακοπές Πάσχα)
  • 1 Mαΐου (Πρωτομαγιά)
  • 5 Ιουνίου (Aγίου Πνεύματος)