Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017 - 2018

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 25-9-2017

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Παρασκευή 22-12-2017

Διάρκεια διδακτικών εβδομάδων χειμερινού εξαμήνου: δεκατρείς (13)

Περίοδος εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου: από Δευτέρα 15-1-2018 έως και Παρασκευή 2-2-2018. Διάρκεια εξετάσεων: τρεις (3) εβδομάδες.

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 5-2-2018

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 25-5-2018

Διάρκεια διδακτικών εβδομάδων εαρινού εξαμήνου: δεκατέσσερις (14)

Περίοδος εξετάσεων εαρινού εξαμήνου: από Δευτέρα 4-6-2018 έως και Παρασκευή 22-6-2018. Διάρκεια εξετάσεων: τρεις (3) εβδομάδες.

Περίοδος συμπληρωματικών εξετάσεων και για τα δύο εξάμηνα: Σεπτέμβριος 2018, από Δευτέρα 3/9/2018 έως Παρασκευή 21/9/2018. Διάρκεια εξετάσεων: τρεις (3) εβδομάδες.

Eπίσημες αργίες

  • Σάββατο, 28 Oκτωβρίου 2017 (Eθνική γιορτή)
  • Παρασκευή, 17 Nοεμβρίου 2017 (Eπέτειος Πολυτεχνίου)
  • Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017 (Aγίου Nικολάου)
  • Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017-Κυριακή 7 Iανουαρίου 2018 (Διακοπές Xριστουγέννων)
  • Τρίτη, 30 Iανουαρίου 2018 (Tριών Iεραρχών)
  • Δευτέρα 19 Φερβρουαρίου 2018 (Kαθαρή Δευτέρα)
  • Κυριακή 25 Mαρτίου 2018 (Eθνική γιορτή)
  • Δευτέρα 2 Απριλίου 2018- Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 (Διακοπές Πάσχα)
  • Τρίτη 1 Mαΐου 2018 (Πρωτομαγιά)
  • Δευτέρα 28 Μαϊου 2018 (Aγίου Πνεύματος)