Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020 - 2021

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Πέμπτη 01-10-2020

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Παρασκευή 22-01-2021

Διάρκεια διδακτικών εβδομάδων χειμερινού εξαμήνου: δεκατρείς (14)

Περίοδος εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου: από Δευτέρα 25-1-2021 έως και Παρασκευή 19-2-2021. Διάρκεια εξετάσεων: τέεσσερις (4) εβδομάδες.

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 22-2-2021

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 11-06-2021

Διάρκεια διδακτικών εβδομάδων εαρινού εξαμήνου: δεκατέσσερις (14)

Περίοδος εξετάσεων εαρινού εξαμήνου: από Δευτέρα 14-06-2021 έως και Παρασκευή 09-07-2021. Διάρκεια εξετάσεων: τέσσερις (4) εβδομάδες.

Περίοδος επαναληπτικών εξετάσεων και για τα δύο εξάμηνο: από Δευτέρα 30/8/2021 έως Παρασκευή 17/9/2021. Διάρκεια εξετάσεων: τρεις (3) εβδομάδες.

Eπίσημες αργίες

  • Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020 (Εθνική Επέτειος)
  • Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 (Επέτειος Πολυτεχνείου)
  • Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 (Aγίου Nικολάου, Πολιούχου Βόλου)
  • Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020-Τετάρτη 6 Iανουαρίου 2021 (Διακοπές Xριστουγέννων)
  • Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 (Εορτή των Θεοφανίων)
  • Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 (Kαθαρή Δευτέρα)
  • Πέμπτη  25 Mαρτίου 2021 (Eθνική γιορτή)
  • Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 - Παρασκευή 7 Απριλίου 2021 (Διακοπές Πάσχα)
  • Σάββατο 1 Mαΐου 2021 (Πρωτομαγιά)
  • Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 (Aγίου Πνεύματος)