Πρόγραμμα Σπουδών 2020-2021

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία το Πρόγραμμα Σπουδών 2020-2021, τον πίνακα συνολικού αριθμού μαθημάτων που πρέπει να ολοκληρώσουν οι φοιτητές/τριες όλων των ετών προκειμένου να πάρουν πτυχίο, τις λίστες με τα υποχρεωτικά μαθήματα τους, ανάλογα με το έτος στο οποίο βρίσκονται την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις για τους φοιτητές μεγαλυτέρων από το 8ο εξαμήνων. 

Επισυναπτόμενο ΑρχείοΜέγεθος
Υποχρεωτικά 1ου έτους 2020-2113.73 KB
Υποχρεωτικά 2ου έτους 2020-2113.79 KB
Υποχρεωτικά 3ου έτους 2020-2113.77 KB
Υποχρεωτικά 4ου έτους 2020-2113.41 KB
Υποχρεωτικά 5ου έτους 2020-2113.35 KB
Υποχρεωτικά 6ου έτους 2020-2113.24 KB
Υποχρεωτικά 7ου έτους 2020-2113.29 KB
Υποχρεωτικά 8ου έτους 2020-2113.55 KB
Υποχρεωτικά 9ου έτους 2020-2114.54 KB
Υποχρεωτικά 10ου έτους 2020-2115.16 KB
Υποχρεωτικά 11ου έτους 2020-2115.21 KB
Υποχρεωτικά 12ου έτους 2020-2115.37 KB
Υποχρεωτικά 13ου έτους 2020-2115.2 KB
Πίνακας Συνολικού Αριθμού Μαθημάτων 2020-2114.44 KB
Πρόγραμμα Σπουδών 2020-202145.43 KB
Μεταβατικές διατάξεις για τους φοιτητές άνω του 8ου εξαμήνου15.19 KB