Μαθήματα 2ου έτους

Μαθήματα 3ου Εξαμήνου (4Υ+2ΞΓ)

Σχετικά με τις ECTS δείτε στο "Πρόγραμμα Σπουδών".

Τίτλος Διδάσκων Κωδικός Μαθήματος
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0101
ΓΑΛΛΙΚΑ Ι Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0201
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0301
Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος I Κονταξή Ελένη ΓΛ0618
Εισαγωγή στον Γραμματισμό Τεντολούρης Φίλιππος ΠΔ1000
Εκπαιδευτική Ψυχολογία Δερμιτζάκη Ειρήνη ΨΧ1103
Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και η Διδακτική τους Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΘΠ0320
Θέατρο στην Εκπαίδευση: Θεωρίες και Μέθοδοι Κατσαρίδου Μάρθα ΚΤ1430
ΙΤΑΛΙΚΑ Ι Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0401
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Πεχτελίδης Γιάννης ΒΠ0405
Μαθηματική Σκέψη, Μαθησιακές Τεχνολογίες και Παιδική Ηλικία Χρονάκη Άννα ΘΠ0403
Μεθοδολογία Έρευνας Τσέλιου Ελευθερία ΒΠ0800
Μουσεία και Εκπαίδευση Νικονάνου Νίκη ΚΤ1102
Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Ι Λαΐνας Αθανάσιος ΠΔ1395
Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας - Πρακτική Άσκηση Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΠΑ0200

Μαθήματα 4ου Εξαμήνου (4Υ+2ΞΓ)

Σχετικά με τις ECTS δείτε στο "Πρόγραμμα Σπουδών".

Τίτλος Διδάσκων Κωδικός Μαθήματος
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0102
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0202
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0302
Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος IΙ Κονταξή Ελένη ΓΛ0618
Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών στην Προσχολική Εκπαίδευση Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΚΤ1380
Εισαγωγή στον Γραμματισμό Τεντολούρης Φίλιππος ΠΔ1000
Εκπαιδευτική Ψυχολογία Δερμιτζάκη Ειρήνη ΨΧ1103
Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και η Διδακτική τους Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΘΠ0320
Θέατρο στην Εκπαίδευση: Θεωρίες και Μέθοδοι Κατσαρίδου Μάρθα ΚΤ1430
ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0402
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Πεχτελίδης Γιάννης ΒΠ0405
Μαθηματική Σκέψη, Μαθησιακές Τεχνολογίες και Παιδική Ηλικία Χρονάκη Άννα ΘΠ0403
Μεθοδολογία Έρευνας Τσέλιου Ελευθερία ΒΠ0800
Μουσεία και Εκπαίδευση Νικονάνου Νίκη ΚΤ1102
Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Ι Λαΐνας Αθανάσιος ΠΔ1395
Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας - Πρακτική Άσκηση Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΠΑ0200