Μαθήματα 2ου έτους

Μαθήματα 3ου Εξαμήνου

Τίτλος Διδάσκων Κωδικός Μαθήματος
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0101
ΓΑΛΛΙΚΑ Ι Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0201
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0301
Γλώσσα και Γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση Τεντολούρης Φίλιππος ΓΛ0650
Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος I Κονταξή Ελένη ΓΛ0618
Εκπαιδευτική Ψυχολογία Δερμιτζάκη Ειρήνη ΨΧ1103
Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και η Διδακτική τους Αμπατζίδης Γεώργιος ΘΠ0320
Θέατρο στην Εκπαίδευση: Θεωρίες και Μέθοδοι Κατσαρίδου Μάρθα ΚΤ1430
ΙΤΑΛΙΚΑ Ι Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0401
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Πεχτελίδης Γιάννης ΒΠ0405
Μαθηματική Σκέψη, Μαθησιακές Τεχνολογίες και Παιδική Ηλικία Χρονάκη Άννα ΘΠ0403
Μουσεία και Εκπαίδευση Νικονάνου Νίκη ΚΤ1102
Ομότιμη Εκπαίδευση Πανταζής Αλέξανδρος (Αλέκος) ΠΔ0320
Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας - Πρακτική Άσκηση Σούνογλου Μαρίνα ΠΑ0200

Μαθήματα 4ου Εξαμήνου

Τίτλος Διδάσκων Κωδικός Μαθήματος
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0102
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0202
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0302
Γλώσσα και Γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση Τεντολούρης Φίλιππος ΓΛ0650
Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος IΙ Κονταξή Ελένη ΓΛ0618
Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών στην Προσχολική Εκπαίδευση Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΚΤ1380
Εκπαιδευτική Ψυχολογία Δερμιτζάκη Ειρήνη ΨΧ1103
Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και η Διδακτική τους Αμπατζίδης Γεώργιος ΘΠ0320
Θέατρο στην Εκπαίδευση: Θεωρίες και Μέθοδοι Κατσαρίδου Μάρθα ΚΤ1430
ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΞΓ0402
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Πεχτελίδης Γιάννης ΒΠ0405
Μαθηματική Σκέψη, Μαθησιακές Τεχνολογίες και Παιδική Ηλικία Χρονάκη Άννα ΘΠ0403
Μουσεία και Εκπαίδευση Νικονάνου Νίκη ΚΤ1102
Ομότιμη Εκπαίδευση Πανταζής Αλέξανδρος (Αλέκος) ΠΔ0320
Σύγχρονες θεωρίες φύλου Συμβασιούχος Διδάσκοντας ΙΠ0130