Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «πρακτικής άσκησης φοιτητών και φοιτητριών» (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013)

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Το «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών» (εξής και ΑΠΑ) αποτελεί ακαδημαϊκή δραστηριότητα και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.  Η Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση έχει θεσμοθετηθεί στο Τμήμα από το 2009 (αποφ. ΓΣ 19η /1-4-2009, ΓΣ 2η 21-10-2009 & ΓΣ 23 /24-4-2013) και επικαιροποιήθηκε με τα εξής χαρακτηριστικά:

Ø 

Έχει προαιρετικό χαρακτήρα για τους φοιτητές/ριες

Ø 

Η διάρκειά της είναι δύο (2) μήνες και διεξάγεται συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες

Ø 

Συμμετέχουν φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα 2/3 του προγράμματος σπουδών

 

Οι φοιτητές/ριες αμείβονται από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εφόσον ολοκληρώσουν το είδος της Πρακτικής Άσκησης που περιγράφεται στη θεσμοθέτηση του Τμήματος.  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης με το παρόν Υποέργο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει και να επεκτείνει τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης, συνδέοντας το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας και δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες πρόσβασης των φοιτητών και των φοιτητριών σε εργασιακά περιβάλλοντα σχετικά με το αντικείμενο σπουδών τους. Η ΑΠΑ πραγματοποιείται κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και σε δημόσιους (ιδιωτικά σχολεία και παιδικούς σταθμούς, παιδικοί σταθμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, παιδότοπους, μουσεία, καλλιτεχνικές ομάδες, παιδικές βιβλιοθήκες και παιδικά χωριά SOS, κλπ.)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Απαραίτητα βήματα φοιτητή για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης:

 1. Είσοδος στον ΑΤΛΑΝΤΑ (atlas.grnet.gr) και αναζήτηση φορέα (με τα στοιχεία του λογαριασμού του Πανεπιστημίου)
 2. Είσοδος και συμπλήρωση της «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ (pa.uth.gr)
 3. Είσοδος και συμπλήρωση της «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ»-απαραίτητος ο κωδικός θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ
 4. Έντυπα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εις διπλούν:
 1.  
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • A.M.A-IKA (το εκδίδετε από οποιοδήποτε ΙΚΑ)
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ (http://www.amka.gr/)
  • Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (να φαίνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ)
  • Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης που να είναι ατομικός ή να είστε ο πρώτος δικαιούχος (κατά προτίμηση Αlpha Bank)
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφαλιστικής κάλυψης
 1. Σύναψη σύμβασης με το φορέα-επιχείρηση
 2. Συμπλήρωση του «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ»

Σημείωση: Ο φοιτητής οφείλει να επικοινωνήσει με το φορέα για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας των θέσεων στον ΑΤΛΑΝΤΑ.

 

Απαραίτητα βήματα φοιτητή για ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης:

Με το πέρας της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε χρονικό διάστημα 15 ημερών τα παρακάτω:

Συμπλήρωση ηλεκτρονικά με είσοδο στο pa.uth.gr

 1. Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης από το φοιτητή
 2. Έκθεση αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης από το φοιτητή
 3. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου

Έντυπα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ.

 1. Φύλλο αξιολόγησης από το Φορέα
 2. Βεβαίωση πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Απαραίτητα βήματα φορέα για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ριών:

1.     

Είσοδος και Εγγραφή στον ΑΤΛΑΝΤΑ (atlas.grnet.gr)

2.     

Εισαγωγή θέσης/εων Πρακτικής Άσκησης

3.     

Γνωστοποίηση του κωδικού θέσης του ΑΤΛΑΝΤΑ στον φοιτητή/ρια

4.     

Υπογραφή-Σφραγίδα της σύμβασης με τον φοιτητή σε τέσσερα (4) αντίγραφα διπλής όψης

Σημείωση: Για το διάστημα της Πρακτικής Άσκησης Εργοδότης είναι το Παν/μιο Θεσσαλίας αποζημιώνει και ασφαλίζει τον φοιτητή και ως εργοδότης υπογράφει τελευταίος.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Π.Α.

 

Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Αικατερίνη Μιχαλοπούλου,  Καθηγήτρια

Υπεύθυνη διοικητικής Υποστήριξης: Γεωργία, Γκοτινάκου

Στοιχεία επικοινωνίας:   24210-06382,  @ praktiki.ece@uth.gr

Διεύθυνση: Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα

    Πρόσβαση: με το Αστικό Λεωφορείο Βόλου με τις γραμμές Νο 15 και Νο 3

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας γραφείου: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 15:00

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:  http://pa.uth.gr

Επισυναπτόμενα Αρχεία: