Τσιλιμένη Τασούλα

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Θέμα: 
Αφήγηση και Μυθοπλασία στην Προσχολική Εκπαίδευση
Τηλέφωνο: 
24210 74671
E-mail: 
tsilimeni [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Η Τασούλα Τσιλιμένη είναι Καθηγήτρια στο Π.Τ.Π.Ε., του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο οποίο διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο θέματα  Παιδικής-Εφηβικής Λογοτεχνίας, Αφήγηση και Μυθοπλασία-Δημιουργική Γραφή κειμένων βραχείας φόρμας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην θεωρία και κριτική της παιδικής/εφηβικής λογοτεχνίας, καθώς επίσης και στη διδακτική της. Κατά την περίοδο 2006-2017 ήταν υπεύθυνη της ενότητας «Έντυπο Παιδαγωγικό Υλικό: Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Διεπιστημονική αξιοποίηση» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΤΠΕ. Έχει δημοσιευμένο ερευνητικό έργο  σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά,  σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων, καθώς και σε αυτόνομα ατομικά  βιβλία. Έχει ιδρύσει και είναι Διευθύντρια του  ηλεκτρονικού περιοδικού για θέματα παιδικής λογοτεχνίας ΚΕΙΜΕΝΑ(www.keimena.ece.uth.gr). Είναι μέλος της Συντακτικής επιτροπής και υπεύθυνη της δημοσιευμένης ύλης στο περιοδικό για την Παιδική Λογοτεχνία «Διαδρομές». Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και σε επιστημονικά συνέδρια. Ήταν συντονίστρια και μέλος της συγγραφικής ομάδας του «Ανθολογίου Ά και Β΄ Δημοτικού, το ΔΕΛΦΙΝΙ» του ΥΠΕΠΘ.