Χρηστίδου Βασιλεία

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Θέμα: 
Διδασκαλία και μάθηση εννοιών για τη φύση και το περιβάλλον
Τηλέφωνο: 
24210 74743
E-mail: 
vchristi [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: