Χρηστίδου Βασιλεία

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Θέμα: 
Διδασκαλία και μάθηση εννοιών για τη φύση και το περιβάλλον
Τηλέφωνο: 
24210 74743
E-mail: 
vchristi [at] uth [dot] gr
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: 

Η Βασιλεία Χρηστίδου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στις Επιστήμες της Αγωγής. Από το 2001 διδάσκει στο Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Προπτυχιακό και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις των παιδιών για θέματα των Φυσικών Επιστημών, την ανάπτυξη της γνώσης των μικρών παιδιών για το φυσικό κόσμο, το σχεδιασμό και αξιολόγηση διδακτικού υλικού και διδακτικών δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήμες και το περιβάλλον, τη Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης, τις άτυπες μορφές μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, τη δημόσια εικόνα της επιστήμης και των επιστημόνων, τη διάσταση του φύλου στις Φυσικές Επιστήμες. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε βιβλία, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων -διεθνών και ελληνικών- σε ορισμένα από τα οποία υπήρξε συντονίστρια. Διατέλεσε Ελέγκτρια Ποιότητας της διεξαγωγής του προγράμματος PISA του Ο.Ο.Σ.Α. στην Ελλάδα, ενώ συνεργάζεται ως εμπειρογνώμονας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους φορείς σε αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων. Είναι κριτής σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.