ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΠΕ ΜΕ ΤΟ ΚΠΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Τύπος Εκδήλωσης: 
Δράση

Δράσεις Συνεργασίας και Δημιουργίας του ΠΤΠΕ

To ΚΠΕ Μουζακίου αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει για τα παιδιά μικρής ηλικίας να συμμετέχουν σε δράσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την έλλειψη δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα παιδιά Προσχολικής ηλικίας, σχεδίασε ένα πρόγραμμα έρευνας και πράξης με θέμα: «Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Παραγωγή Παιδαγωγικού υλικού- Δραστηριοτήτων Περ/κής Εκπ/σης για παιδιά Προσχολικής Ηλικίας». Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος το ΚΠΕ Μουζακίου, πρότεινε και από το Δεκέμβριο του 2012 συνεργάζεται με μια ομάδα του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και ομάδα φοιτητών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την οποία αποτελούν οι:

1.  Μαγουλιώτης Απόστολος, Αναπλ. Καθηγητής

2. Μιχαλοπούλου Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια 

3. Τσιλιμένη Τασούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια

4. Μάγος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής και

Ομάδα Φοιτητών του 3ου και του 4ου έτους,  καθώς και μεταπτυχιακοί

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

•         Ζητήματα έρευνας και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των φοιτητών του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ζητήματα που θα απασχολήσουν όλους τους εμπλεκόμενους του προγράμματος θα αναφέρονται στη χρήση παιδαγωγικών τεχνικών και στη δημιουργία δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικών με θεματικές ενότητες που αναπτύσσει το ΚΠΕ Μουζακίου (Διατροφή και περιβάλλον, βιώσιμη γεωργία, δάσος, νερό, απορρίμματα-ανακύκλωση).

•Ήδη σχηματίστηκαν ομάδες, οι οποίες δημιούργησαν προτάσεις σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.

•Ήδη αυτή την περίοδο αξιολογείται το παραχθέν υλικό.

•Και το παραχθέν υλικό (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) θα χρησιμοποιείται από το ΚΠΕ Μουζακίου και άλλους σχετικούς φορείς.

Το κόστος, γενικά του προγράμματος και της παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού θα επιβαρύνει αποκλειστικά από το Τεχνικό Δελτίο Έργου του ΚΠΕ Μουζακίου που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα “ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ.

Η πρώτη συνάντηση υλοποίησης αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε  στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2012 στο χώρο του ΚΠΕ Μουζακίου, για ενημέρωση, επιμόρφωση και ανάδυση ιδεών σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η δεύτερη συνάντηση υλοποίησης αυτού του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Μαΐου 2013 στο χώρο του ΚΠΕ Μουζακίου, για την παρουσίαση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού από τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και τους νηπιαγωγούς, καθώς και την τελική αξιολόγησή του. 

Οι φοιτητές και οι καθηγητές, θα αναχωρήσουν το Σάββατο 25-5-2013 και ώρα 7.00’ το πρωί, με το λεωφορείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από το χώρο του Παπαστράτου – Βόλου (για τις εργασίες τους) στο ΚΠΕ Μουζακίου Καρδίτσας και θα επιστρέψουν την Κυριακή 26-5-201 και ώρα 8.00 περίπου, το απόγευμα.