Διοίκηση

Πρόεδρος ΠΤΠΕ: Τασούλα Τσιλιμένη,  Καθηγήτρια
Τηλ. :  24210 74671 , email: head-ece [at] uth [dot] gr

Αναπληρώτρια Προέδρου: Αικατερίνη Μιχαλοπούλου, Καθηγήτρια                         Τηλ. : 24210 74814 , email: kmihal [at] uth [dot] gr