Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πολυμέσων

Η αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πολυμέσων του τμήματος
στεγάζεται στην αίθουσα Β´ (1ος όροφος, κτίριο «Δελμούζου»), η οποία
έχει διαμορφωθεί κατάλληλα. Διαθέτει 25 σταθμούς εργασίας συνδεδεμένους
σε τοπικό δίκτυο, με υποστήριξη υπηρεσιών καταλόγου και διαδικτύου.
Η αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πολυμέσων υποστηρίζει κατά κύριο
λόγο τα μαθήματα του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών της Ενότητας Μαθημάτων Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Θ). Η
αίθουσα είναι διαθέσιμη σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
καλύπτοντας ποικίλες ανάγκες (π.χ. βιβλιογραφική έρευνα, χρήση
τεχνολογικών συσκευών, χρήση εξειδικευμένων λογισμικών).
Ο φορητός εξοπλισμός της αίθουσας διατίθεται προς δανεισμό από τα μέλη
ΔΕΠ του τμήματος, για την υποστήριξη μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών
και ερευνητικών δραστηριοτήτων.  
Η αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πολυμέσων είναι διαθέσιμη στους
φοιτητές καθημερινά 11:00-14:00. Για έκτακτες αλλαγές στο ωράριο
λειτουργίας της αίθουσας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πολυμέσων
μπορείτε να ενημερώνεστε από εδώ: Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα