Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πολυμέσων

Η αίθουσα Η/Υ του τμήματος στεγάζεται στην αίθουσα Β´ (1ος όροφος, κτίριο «Δελμούζου»), η οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα. Διαθέτει σταθμούς εργασίας συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο, με υποστήριξη υπηρεσιών καταλόγου και διαδικτύου.

Η αίθουσα Η/Υ υποστηρίζει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που σχετίζονται με την επιστήμη της πληροφορικής και ταυτόχρονα, παρέχεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές η δυνατότητα να εξοικειωθούν με την τεχνολογία της πληροφορικής και να εκπονούν την ηλεκτρονική βιβλιογραφική έρευνα και τις εργασίες τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Για τις αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας της Αίθουσας Η/Υ μπορείτε να ενημερωθείτε στο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα


Υπηρεσίες της Αίθουσας Η/Υ

Οι φοιτητές του τμήματος δικαιούνται, με την εγγραφή τους στο πρώτο έτος, προσωπικό κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο υπολογιστών της αίθουσας, τον οποίο παραλαμβάνουν απο το γραφείο τεχνικής διαχείρισης της αίθουσας Η/Υ.

Σε κάθε φοιτητή παρέχεται προσωπικός δικτυακός χώρος αποθήκευσης δεδομένων, πρόσβαση στο διαδίκτυο και η δυνατότητα χρήσης εκπαιδευτικών λογισμικών, εφαρμογών γραφείου και άλλων λογισμικών.

Το προσωπικό της αίθουσας παρέχει υποστήριξη στο τμήμα σε θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, διαχειρίζεται ιστοσελίδες του τμήματος.

Ο φορητός εξοπλισμός της αίθουσας διατίθεται προς δανεισμό απο τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, για την υποστήριξη μαθημάτων και άλλων δραστηριοτήτων.