Τμήμα

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) είναι ένα από τα τρία πρώτα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ιδρύθηκαν το 1984 με έδρα το Συγκρότημα Παπαστράτου στο Βόλο. Ανήκε στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, η οποία μετονομάστηκε σε Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου, και τέλος μετά την εφαρμογή του σχεδίου "Αθηνά", ανήκει στην Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Αντίστοιχα, η αρχική ονομασία του τμήματος ήταν Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πήρε το σημερινό του όνομα με το Προεδρικό Διάταγμα 236 του 2000, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 200/18-09-2000. Στις 10 Ιουνίου 2003 διεξήχθησαν εκλογές για την αυτονόμηση του Τμήματος και την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. Το Τμήμα ήδη διανύει το 36ο έτος λειτουργίας του. Είναι στελεχωμένο με 18  μέλη Δ.Ε.Π., 4 μέλη ΕΔΙΠ, ένα μέλος ΕΤΕΠ και 3 υπάλληλους για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη∙ συνεργάζεται επίσης με υποτρόφους ΕΣΠΑ και διδάσκοντες με το ΠΔ 407/80 όπου και όταν προκύπτουν διδακτικές ανάγκες και υπάρχει η ανάλογη διαθεσιμότητα.