Πολιτικές Ποιότητας

Ευθυγραμμιζόμενο με το γενικότερο νομικό πλαίσιο αλλά και την πολιτική του Πανεπιστημίου Θεσσσαλίας, το ΠΤΠΕ υιοθετεί διάφορες πολιτικές ποιότητας που αφορούν τόσο το περιεχόμενο του παρεχόμενου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών όσο και πολιτικές που αφορούν την αντιμετώπιση ζητημάτων εκφοβισμού και παρεχνόλησης. Περισσότερες Πληροφορίες στα σχετικά υπο-μενού.